Tournaments

all FIRST® LEGO® League Regions, Semi Finals and the Final for Central EuropeFLL Košice [sk]

Teams

Date
09.01.2020  

Address
University of Pavol Jozef Safarik
Jesenná 5
SK-040 01 Košice

Contacts

Ondrej Macko ondrej.macko@fll.sk

FLL Slovensko o.z.
Mlynská dolina 41
SK-811 02 Bratislava

Róbert Hajduk robert.hajduk@upjs.sk

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie ďalšieho vzdelávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Sk-041 80 Košice


Results


Qualification mode

At the regional tournaments some teams qualify for a semi final. The number of qualifications depends on the size of the regional tournament. An overview of the qualifications can be found here. 

Tournament dates

Following is a document with the dates of all FIRST® LEGO® League tournaments and FIRST® LEGO® League Junior exhibitions of the season 2019/20.