Tournaments

all FIRST® LEGO® League Regions, Semi Finals and the Final for Central EuropeFLL Košice [sk]

Teams

Date
09.01.2020  

Address
University of Pavol Jozef Safarik
Jesenná 5
SK-040 01 Košice

Contacts

Ondrej Macko ondrej.macko@fll.sk

FLL Slovensko o.z.
Mlynská dolina 41
SK-811 02 Bratislava

Róbert Hajduk robert.hajduk@upjs.sk

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie ďalšieho vzdelávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Sk-041 80 Košice


Results

No Results available.