Tournaments

all FIRST® LEGO® League Regions, Semi Finals and the Final for Central EuropeFLL Žiar nad Hronom [sk]

Teams

Date
11.12.2019  

Address
Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom
SNP 19
SK-965 01 Žiar nad Hronom

Contacts

Ondrej Macko ondrej.macko@fll.sk

FLL Slovensko o.z.
Mlynská dolina 41
SK-811 02 Bratislava

Helena Gáfriková riaditelcvczh@gmail.com

Centrum voľného času Žiar nad Hronom
M.R.Štefánika 17
SK-965 01 Ziar nad Hronom


Results

No Results available.