Tournaments

all FLL Regions, Semi Finals and the Final for Central EuropeFLL Košice [sk]

Teams

Date
09.01.2020  

Number of qualification places
1

Address
University of Pavol Jozef Safarik
Jesenná 5
SK-040 01 Košice

Contacts

Ondrej Macko ondrej.macko@fll.sk

FLL Slovensko o.z.
Mlynská dolina 41
SK-811 02 Bratislava

Róbert Hajduk robert.hajduk@upjs.sk

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie ďalšieho vzdelávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Sk-041 80 Košice


Results

No Results available.Qualification mode & Tournament dates

How many teams qualify from regional FLL Tournaments to which Semi Finals and to the FLL Final Central Europe varies and is depending on the size and place of the tournament. At each regional tournament at least one team qualifies for the next round. The detailed breakdown for the FLL season 2018/19 can be found here.